T 06 20813056 ted@select2drive.nl
Selecteer een pagina

Zo werkt intelligent autodelen

Het product

Select2Drive biedt duurzaam autodelen, gericht op de toekomst.

 • Select2Drive is in de eerste plaats doordacht deelauto-product en gemaakt om economischer en logischer gebruik te maken van een auto. Meerdere huurders kunnen daardoor meer doen met minder auto’s. Select2Drive wil met dit deelautoproduct een serieuze bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal auto en files;
 • Select2Drive maakt vooral elektrische mobiliteit voor meer mensen financieel bereikbaar;
 • Select2Drive auto’s zijn mede duurzaam omdat elektrische auto’s vele jaren langer deelnemen aan het economische verkeer. Elektrische auto’s zijn tenslotte veel duurzamer en technisch veel beter dan brandstofauto’s;
 • Select2Drive toont met S2D aan dat ook het delen van luxere auto’s een interessante optie is. Dat betekent nu al een voorsprong door een bijdrage te leveren aan de deelauto-maatschappij die de toekomst gaat bepalen;
 • Select2Drive biedt als financieel aantrekkelijk deelauto-product ook nog eens fiscale voordelen. Natuurlijk voldoet S2D aan de actuele (fiscale) regelgeving. Zie Fiscale aspecten en gevolgen.
Zo werkt zakelijk rijden
   • Zakelijk rijden betekent dat je de auto die je huurt zonder uitzondering gebruikt voor zakelijke ritten;
   • Met de MobiKey die je als huurder hebt ontvangen, weet de auto wie je bent. Alleen jij mag met die MobiKey rijden, onderverhuren mag niet en er mogen uitsluitend mensen in rijden die ook over een MobiKey beschikken;
   • Je hoeft géén kilometerregistratie bij te houden, maar omdat je de maandelijkse factuur als aftrekpost in je administratie opneemt, moet je deze uiteraard kunnen verantwoorden aan de fiscus;
   • De verantwoording aan de fiscus bestaat uit een digitale agenda waarin je vermeldt welke zakelijke ritten je hebt gemaakt. Dat doe je waarschijnlijk toch al. Een vermelding bij wie je bent geweest en waar is voldoende. Dus bijvoorbeeld: 21 april 10 uur Jan Jansen, X-Company, Utrecht. Méér is niet nodig;
   • Je ontvangt elk jaar in januari hoeveel kilometers er zijn gereden in het afgelopen jaar en dat moet dus kloppen met het zakelijk gebruik van de auto zoals in je agenda staat genoteerd. Méér is niet nodig, maar een correct gebruik van de MobilityKey is noodzakelijk;
   • Wanneer de fiscus vraagt naar de verantwoording van de gereden kilometers, overhandig je een kopie van je agenda. Zorg dus altijd voor een agenda waarin al jouw afspraken correct zijn genoteerd;
   • De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bewaakt alle gegevens die wij hebben over het gebruik van een deelauto. Wij zullen deze nooit aan derden verstrekken, behalve wanneer de regelgeving dit ons voorschrijft.
Zo werkt privé rijden
 • We spreken een jaarkilometrage af. Dat we aan de voorzichtige kant, want privéomstandigheden kunnen wijzigen. Ga je met de auto naar Frankrijk of met het vliegtuig naar de Canarische eilanden dan is dat een groot verschil;
 • Voor de meerkilometers betaal je de afgesproken prijs;
 • Als je in de auto stapt, gebruik je de MobiKey waardoor de auto weet wie de huurder is;
 • Je huurt de auto persoonlijk en je mag hem niet onderverhuren. Je partner mag de auto natuurlijk wel gebruiken, maar wél met eigen MobiKey;
 • De kosten van de huurauto betaal je altijd zelf, het is dus géén auto van de zaak;
Mogelijkheden

Het delen van een Rentals45 R2S-auto met andere huurders regelen de huurders onderling. Met een digitale agenda is dat eenvoudig. Dit zijn een paar voorbeelden van slim gebruik.

R2S-auto voor bedrijfsritten
Wanneer er meerdere werknemers zijn die zakelijk in een R2S-auto rijden, dan kunnen zij met de app instappen en op rekening van de zakelijke huurder rijden. De app herkent auto en berijder. Elke rit moet als zakelijke rit kunnen worden verantwoord en dus zijn opgenomen in de digitale agenda van het bedrijf. Cumulatief worden de huurkosten gefactureerd aan één zakelijke huurder.

Partner lift mee
Voor je partner hebben we desgewenst een gratis MobiKey. Dan is zichtbaar wie heeft gereden, maar de gereden kilometers worden aan één huurder gefactureerd.

Partner met een eigen bedrijf
Stel dat je partner een eigen bedrijf heeft en gebruik wil maken van de auto. In dat geval Krijgt hij of zij als zakelijke huurder een huurcontract met bijbehorende MobiKey. De facturen staan op naam van het betreffende bedrijf. Een digitale agenda waarin de zakelijke kilometers zijn terug te vinden is vanzelfsprekend.

 

Wat is inbegrepen?
 • Laadpas – Als je zelf laadt, volgt geen verrekening. Je kunt ook bij elke Tesla Supercharger terecht;
 • Onderhoud, reparatie;
 • Schade – Eigen risico is 500 euro;
 • Zomer- en winterbanden. Je krijgt vervangend vervoer als er wordt gewisseld;
 • Vervangend vervoer – Je kunt altijd rijden en we komen natuurlijk zo snel mogelijk;
 • Haal- en brengservice – Als we je auto halen, krijg je meteen een andere. Als we je auto terugbrengen, nemen we de andere auto weer mee.
Fiscale aspecten en gevolgen
    • Ready 2 Share is een doordacht product en voldoet vanzelfsprekend volledig aan de actuele (fiscale) regelgeving;
    • Zakelijke huurders ontvangen in januari/februari een overzicht van de gereden kilometers over het afgelopen jaar.
     De maandfactuur wordt opgenomen als verrekenpost in de administratie opgenomen de zakelijke huurder is hiertoe verantwoording verschuldigd aan de fiscus.
     Een (digitale) agenda volstaat. Je hoeft dus géén kilometers bij te houden. Als je naar Maastricht gaat, dan volstaat de melding dat je naar Bedrijf X met persoon X in Maastricht een afspraak hebt. Meer is niet nodig.Voorbeeld:
     Het jaarlijkse overzicht geeft aan dat er met de zakelijk gehuurde auto 22.000 km is gereden.
     In het huurcontract is 25.000 km vermeld. Er is dus 3000 km minder gereden en die hoef je dus niet fiscaal te verantwoorden. De 22.000 gereden kilometers moeten via de agenda kunnen worden aangetoond als de belastingdienst dat vraagt. Met een correct bijgehouden agenda is dat dus heel eenvoudig;
    • Zakelijke huurders betalen geen 2,7 procent forfait. De huurauto is géén leaseauto en wordt niet door de werkgever ter beschikking gesteld;
    • Woon-/werkverkeer wil de fiscus precies weten. Een vaste vergoeding kan voor een deel verkapt loon bevatten. Er wordt meer thuis gewerkt en niet iedereen gaat elke dag naar de zaak. Geen reden dus om dat aan de werknemer te vergoeden, meent de fiscus.
     De toegestane vergoeding van 19 eurocent per kilometer is vooralsnog niet gewijzigd, maar met R2S wordt woon-/werkverkeer nu helder in beeld gebracht. Voor woon-/werkverkeer ontvangt een privéhuurder een WWK, acroniem voor Woon-/Werk Key. De WWK houdt precies de kilometers bij die een werknemer rijdt met het rijden van en naar de werkgever. Die kilometers brengt de privéhuurder aan zijn werkgever in rekening voor de eerder genoemde 19 cent per kilometer.
    • Vragen – Heb je specifieke vragen over de fiscale kenmerken van Ready 2 Share dan is Ted Sluymer je aanspreekpunt. Hij is bereikbaar onder nummer 06-20813056 (ook WhatsApp) of per mail: ted@select2drive.nl
 
 
 
Prijsverhogingen
 • De afgesproken huurprijs is vast;
 • We passen de prijs wél aan als de brandstof- of stroomprijs wordt verhoogd;
 • Hetzelfde geldt voor verhoging van de motorrijtuigenbelasting (indien van toepassing) en verzekeringen;
 • Als een maandtarief wordt verhoogd, zal ook de kilometerprijs gering stijgen.

Tesla Model S

voorbeeld van een exclusieve deelauto
Kijk bij MisterGreen R2S